U toku je održavanje portala.

Agencija za javne nabavke BiH se zahvaljuje na razumijevanju.